Tác giả : adminkina

6 diễn viên hễ đóng vai hiền thì không ai xem, đỉnh cao có Quỳnh Kool “chuyên trị” tiểu tam giật chồng

adminkina
Với dung mạo trời ban có phần sắc sảo hoặc hơi sắc sảo, những diễn viên này hầu như chẳng bao giờ được đóng vai