Từ khóa : Sky Castle

Phim

Nâng điểm đã là gì, học sinh trên màn ảnh còn dùng cả công nghệ 4.0 để “hack” kết quả nữa kìa

adminkina
Vụ án nâng điểm ở Hòa Bình, Sơn La chẳng là gì so với những "chiêu trò" gian lận của học sinh trên màn ảnh