Từ khóa : sulli tự tử

Phải làm gì để không có thêm “Sulli thứ 2”? Bài phân tích sau có thể khiến chúng ta thức tỉnh

adminkina
Bài phân tích của Hankook Ilbo về thực trạng bình luận thù ghét trên mạng xã hội và trường hợp của Sulli đã khiến công